This costume was worn by Michelle Yeoh (Yu Shu Lien)

Scene: Li Mu Bai (Chow Yun-Fat) and Yu Shu Lien (Michelle Yeoh) return to Peking to look for Jen (Zhang Zi Yi) and the missing Green Destiny Sword

Hit-Parade